Radislav Smid: Students supervised

(successfully completed)

Name Thesis title Degree Year
Jan Cagáň Structural health monitoring of carbon composite structures by means of electrical resistance tomography Ph.D. 2023
Erik Pásztor Edge machine learning-based industrial fault detection (Dean's Prize, 6th place in Industry 4.0 category - Werner von Siemens Award 2023) Ing. 2023
Ondřej Hanuš Measurement and Monitoring of Energy Consumption in Aviation: Diagnostics and Detection of Degradations Ph.D. 2022
Lenka Šedková Structural health monitoring of aerospace composite structures using ultrasonic guided waves Ph.D. 2022
Milan Zongor Deep digital twin for prognostics and health management of electromechanical actuators Ing. 2022
Vladimír Horyna Virtual sensors for data validation and performance monitoring Ph.D. 2020
Ondřej Fidra Eddy Current Flaw Detector (Dean's Prize) Ing. 2020
Yigit Kazim Baser AC Arc Fault Detection Ing. 2019
Ladislav Štefka Advanced Machine Condition Monitoring System Bc. 2019
Lucia Semanová  Long Range Wireless LoRa Based Monitoring System Bc. 2018
Šárka Květoňová LoRa Based Smart Button Bc. 2018
Ondřej Fidra LoRaWAN Based Monitoring System Bc. 2018
Radim Laga Low-power wireless system for building monitoring Ing. 2018
Martina Buřičová Condition Monitoring Module with LoRa Communication Ing. 2018
Ondřej Hruška Learning and Automation GPIO Platform  (Dean's Prize) Ing. 2018
Marta Křepelková Autonomous Sensor Signal Acquisition Systém (Dean's Prize) Ing. 2017
Deepak Koranga IoT based Condition Monitoring System Ing. 2017
Kateřina Juranová IoT Devices for Smart Buildings with ECC-based Data Signatures Ing. 2017
Alexandr Simakov Wireless IoT Device for Vibration Monitoring Ing. 2017
Jan Neužil Distributed Signal Processing in Wireless Sensor Networks for Diagnostics (Dean's Prize) Ph.D. 2017
Ondřej Hruška Fault and degradation detector (Dean's Prize) Bc. 2016
Martina Buřičová Indoor Environmental Quality Monitor Bc. 2016
Jakub Štoud Wireless sensor system Ing. 2015
Danil Merzlov Eddy currents based thickness measurement and weld detection Bc. 2015
Marta Křepelková Vícekanálový UV osvětlovač / Multi-channel UV Illuminator (Dean's Prize) Bc. 2014
Petr Martinek Modul bezdrátového sběru dat / Wireless datalogger Bc. 2014
Petr Marek Detekce poruch senzorů/ Sensor Fault Detection Ing. 2014
Ondřej Hanuš Diagnostický systém experimentáIní HVAC jednotky/ Diagnostic System for Experimental HVAC Unit  (Dean's Prize) Ing. 2014
Zbyněk Poskočil Low-power Pedometer with Wireless Communication / (Pedometr s nízkou spotřebou a bezdrátovou komunikací) Ing. 2014
Ondřej Kreibich Wireless diagnostic methods in an aerospace application Ph.D. 2014
Petr Dušek Kaskádní filtrace ultrazvukových signálů Ing. 2012
Michal Kubínyi Signal Processing for NDT in Aerospace Ph.D. 2012
Lubomír Říha Discriminating Acoustic Emission Events on the Basis of Similarity  Ph.D. 2011
Adam Dočekal Separace signálů v diagnostice rotačních strojů (Separation of signals for diagnostics of rotational machines) Ph.D. 2010
Martin Mrázek System for nondestructive testing using eddy currents Bc. 2010
Jan Veigert Simulation of wireless sensor networks for intelligent buildings Bc. 2010
Jan Libosvár Object reconstruction for ultrasonic phased array Ing. 2010
Jan Cagáň Dynamic signal analysis for diagnostics of rotational machines Ing. 2010
Stanislav Štarman Zvýšení citlivosti ultrazvukové EMAT defektoskopie (Sensitivity Improvement of EMAT NDT) Ph.D. 2009
Tomáš Vlček Analysis of acoustic emission Ing. 2009
Jiří Vass Vibration-based Fault Diagnostics for Quality Control and Component Reuse Ph.D. 2009
Petr Večeř Vývoj moderních metod diagnostiky automobilové převodovky (Development of new methods for manual transmission diagnostics) Ph.D. 2009
Dan Šindler Methods of Design for Testability Ing. 2008
Ondrej Kreibich Machinery Fault Simulator Ing. 2007
Michal Kubinyi Improvement of EMAT sensitivity by means of DSP Ing. 2007
Václav Matz Separace signálu vultrazvukové defektoskopii (Signal separation in utrasonic testing) Ph.D. 2007
Jan Sedlacek Programmable filter for AE Bc. 2006
Miroslav Batěk Data acquisition and signal analysis in vibrodiagnostics Ing. 2005
Adam Dočekal Automated classification of flaws in eddy-current testing (This thesis has been awarded the Siemens prize for the best diploma thesis in 2005) Ing. 2005
Václav Matz Signal processing methods for ultrasonic non-destructive testing Ing. 2004
Tomas Dresler Objective measurement of voice transmission quality using wavelet transform Ing. 2003
Petr Melena Web based information system for QoS issues in mobile networks Ing. 2003
Petr Rohovský Měření pomocí obrazové informace pro biomedicínské aplikace/Image based measurement for biomedical applications Ing. 2003
Jan Tomášek Vyhodnocování interferogramu při interferometrickém měření délky/Interferogram processing for length measurement using interferometry Ing. 2002
Oldřich Šmída Obvody kapacitního snímače polohy/Capacitive Position Sensor Ing. 2001
Karel Hampl Stanovení plochy a průměru mikroskopických objektů/Measuring of area and diameter for microscopical objects Bc. 1997
Martin Nekola Videometrické určování geometrických parametrů objektů/Measurement of geometrical parameters of objects using videometry Bc. 1997