PhD Success Stories - Lubomír Říha


Ing. Lubomír Říha Ph.D.

Head of Infrastructure Research Lab at IT4Innovations National Supercomputing Center, Ostrava, Czech Republic

Branch of study: Measurement and Instrumentation

Supervised by: prof. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D.

Ph.D. thesis: Discriminating Acoustic Emission Events on the Basis of Similarity 

Kde aktuálně pracujete a jaká je náplň Vaší práce?

Aktuálně pracuji jako vedoucí Laboratoře pro výzkum infrastruktury v IT4Innovations národním superpočítačovém centru při VŠB-TU Ostrava. Laboratoř se specializuje na vývoj, akceleraci a optimalizaci paralelních aplikací, rozvoj služeb pro uživatele naší výpočetní infrastruktury, vizualizaci vědeckých dat a virtuální realitu. Při mé současné pozici již nemám příliš mnoho času na programování, ale věnuji se převážně vedení laboratoře, získávání národních nebo mezinárodních projektů (převážně prostřednictvím rámcového programu Horizont 2020) a nákupu zajímavých experimentálních výpočetních systémů a technického vybavení pro vizualizace vědeckých dat a virtuální realitu na podporu výzkumu laboratoře i uživatelů našeho centra.

Co Vám dalo doktorské studium pro Vaši současnou kariéru?

Doktorské studium mi otevřelo možnost cestovat a pracovat po celém světě. Hlavně díky němu jsem měl možnost téměř šest let žít v USA, pracovat v mezinárodních týmech a sbírat cenné zkušenosti z oblasti vývoje aplikací pro superpočítače. Díku kontaktům získaným během této životní etapy jsem měl také možnost po návratu do ČR uskutečnit vědecké stáže např. na Stanford University nebo v NASA Goddard Space Flight Center. 

Kde všude jste byl během svého doktorského studia a kde jste byl na postdoc (pokud jste byl) ? 

Ke konci doktorského studia na ČVUT jsem se přestěhoval do USA a začal studovat informatiku na Bowie State University ve státě Maryland. Po úspěšném dokončení studia na ČVUT jsem nastoupil jako postdoc do High Performance Computing Lab na George Washington University, kde jsem se plně začal věnovat mému současném oboru.