Pozvánka na Veřejnou část Závěrečného oponentního řízení projektu TAČR CK / Invitation to the public part of the Final Opponent Procedure of the TACR

 

Pozvánka na

Veřejnou část Závěrečného oponentního řízení projektu TAČR CK  

TE02000202 Advanced sensors and sensor data processing methods 

s prezentacemi výsledků projektu, 

která se uskuteční v pondělí 14. září 2020 na FEL ČVUT v Praze (Technická 2, Praha 6) od 10:00 do 12:00.

 

RSVP: z kapacitních důvodů prosíme o potvrzení účasti na platil [at] fel.cvut.cz alespoň týden předem.

Upozornění:

- v rámci protiepidemických opatření na FEL ČVUT v Praze může být vyžadována registrace návštěvníků na vrátnici FEL

- v případě zhoršení epidemické situace může dojít k náhradě veřejné prezentace videokonferenčním přenosem

___

We invite you to the public part of the Final Opponent Procedure of the Technology Agency of the Czech Republic Project “Advanced sensors and sensor data processing methods” (TE02000202). Final Opponent Procedure will take place at FEE CTU in Prague (Technická 2, Prague 6) at 10am on Monday, September 14, 2020.

For capacity reasons, please confirm your participation at platil [at] fel.cvut.cz at least one week in advance.

Please notice:

- as part of anti-epidemic measures at FEE CTU in Prague, registration of visitors at the FEE reception may be required

- if the epidemic situation get worse, the public presentation may be replaced by videoconferencing