Doc. Ing.Marcel Kreidl, CSc.

Position

Emeritus staff

Phone number

+420-2-2435-2129

Room

emeritní

E-mail

kreidl [at] fel.cvut.cz
Kreidl

 

SELECTED PUBLICATIONS

Books, textbooks

Ďaďo, S. - Kreidl, M.
Senzory a měřicí obvody
Praha: ČVUT, 1996. 315 s. ISBN 80-01-01500-9.

Kreidl, M.
Diagnostické systémy
Praha: ČVUT, 1997. 214 s. ISBN 80-01-01670-6.

Kreidl, M. - Petr, J. - Novák, J. - Houfek, P. - Doubek, J.
Diagnostické systémy
monografie, Praha: ČVUT, 2001. 352 s. ISBN 80-01-02349-4.

Ripka, P. - Ďaďo, S. - Kreidl, M. - Novák, J.
Senzory a převodníky
1. vyd. Praha: ČVUT, Fakulta elektrotechnická, 2005. 135 s. ISBN 80-01-03123-3.

Kreidl, M.
Měření teploty. Senzory a měřicí obvody
Praha: BEN - technická literatura, 2005. 230 s. ISBN 80-7300-145-4.

Kreidl, M. - Šmíd, R.
Technická diagnostika. Senzory - metody - analýza signálu
Praha: BEN - technická literatura, 2006. 406 s. ISBN 80-7300-158-6.

M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman
Ultrazvuková defektoskopie
Praha: Starmans Electronics s.r.o., 2011. 216 s. ISBN 978-80-254-6606-3.

 

Research papers

Kreidl, M.: Teoretické předpoklady pro optimální řešení a efektivní využití přípojných vozidel a strojů s poháněnou nápravou v zemědělství a jejich ověření [Research Report]. Prague : CTU, Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements, 1998. 101/96/1573. 34 p. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 1998

Papers in proceedings

Doubek, J. - Kreidl, M.
Detekce poruchy vibrodiagnostického signálu za přítomnosti šumu
In: TD 2000 - Diagon'97. Brno: VUT v Brně, 1997, s. 259-264. ISBN 80-214-0852-9.

Kreidl, M. - Macháček, J.
Návrh inferenční sítě expertního systému v grafickém prostředí
In: Diagnostika '97. Plzeň: Západočeská universita, 1997, s. 281-285. ISBN 80-7082-342-9.

Satorie, M. - Kreidl, M.
Computing of Noised Signal Deconvolution
In: DSP'97 - 3rd Int. Conference on Signal Processing. Košice: TU Košice, FEI, 1997, p. 285-288. ISBN 80-967634-4-4.

Doubek, J. - Houfek, P. - Kocourek, P. - Kreidl, M. - Macháček, J. - et al.
Diagnostic System for Agricultural Vehicles
In: Workshop 98. Prague: CTU, 1998, vol. I, p. 347-348.

Doubek, J. - Houfek, P. - Kocourek, P. - Kreidl, M. - Macháček, J. - et al.
Diagnostický systém pro zemědělskou techniku
In: DIAGO 98. Ostrava: VŠB-TUO, 1998, s. 50-56. ISBN 80-7078-535-7.

Kreidl, M. - Macháček, J.
Možnosti využití procesoru řady M68HC12 v diagnostice
In: DIAGO 98. Ostrava: VŠB-TUO, 1998, s. 57-62. ISBN 80-7078-535-7.

Kreidl, M. - Satorie, M.
Methods for Reduction of Noise Caused by Deconvolution
In: IWC-Tangier 98. Rocquencourt: Unité de recherche INRIA, 1998, p. 182-186.

Satorie, M. - Kreidl, M.
Metody pro potlačení šumu způsobeného dekonvolucí
In: Nové smery v spracovaní signálov IV. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 1998, s. 23-26. ISBN 80-8040-071-7.

Bíla, J. - Kreidl, M. - Houfek, P. - Koran, V.
Neural Networks in Ultrasonic Testing of Thin Walled Welded Constructions Used in Aerospace Industry
In: MENDEL '99. Brno: University of Technology, 1999, p. 325-328. ISBN 80-214-1131-7.

Houfek, P. - Kreidl, M.
Noise Reduction Techniques of Ultrasonic Signal
In: Defektoskopie 99 - soubor příspěvků. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 1999, p. 243-250.

Kreidl, M. - Macháček, J.
Application of Fuzzy Expert System on ASA Diagnostics of Printed Circuit Board
In: IWCIT'99 International Workshop Control and Information Technology. Ostrava: VSB-TUO, 1999, p. 98-102. ISBN 80-7078-679-5.

Houfek, P. - Kreidl, M.
New Methods for the Fault Detection in the Ultrasonic Defectoscopy
In: Proceedings of Workshop 2001. Prague: CTU, 2001, vol. A, p. 148-149. ISBN 80-01-02335-4.

Kreidl, M. - Doubek, J.
New Algorithms of Gearbox Faults Detection Using Hilbert Transform and Cross Correlation
In: Proceedings of Workshop 2001. Prague: CTU, 2001, vol. A, p. 320-321. ISBN 80-01-02335-4.

Prokopec, R. - Kreidl, M.
Classification of Cracks in Metal Using NDT Eddy Current Data
In: Proceedings of Workshop 2001. Prague: CTU, 2001, vol. A, p. 324-325. ISBN 80-01-02335-4.

Houfek, P. - Kreidl, M.
Noise Reduction of Ultrasonic Signal by Using Wavelet Transform
In: Proceedings of Workshop 2002. Prague: CTU, 2002, vol. A, p. 186-187. ISBN 80-01-02511-X.

Šmíd, R. - Kreidl, M.
Parametrization of Eddy Current Signatures by Means of Discrete Wavelet Transform
In: Defectoscopy 2002. Liberec: Czech Society for Nondestructive Testing, 2002, p. 297-301. ISBN 80-214-2247-5.

Šmíd, R. - Kreidl, M. - Houfek, P.
Detection of Flaws around Aircraft Fasteners
In: Proceedings of Workshop 2002. Prague: CTU, 2002, vol. A, p. 500-501. ISBN 80-01-02511-X.

Šmíd, R. - Matz, V. - Kreidl, M.
Ultrasonic Signal Filtering
In: Defektoskopie 2003. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2003, p. 259-262. ISBN 80-214-2475-3.

Večeř, P. - Šmíd, R. - Kreidl, M.
Application of the Self-Organizing Map to Manual Automotive Transmission Diagnostics
In: ISSPIT 2003 [CD-ROM]. Darmstadt: IEEE, 2003, ISBN 0-7803-8293-5.

Večeř, P. - Šmíd, R. - Kreidl, M.
Data Acquisition and Pre-processing for Vehicle Gearbox Diagnostics
In: Proceedings of Workshop 2003. Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 264-265. ISBN 80-01-02708-2.

Kreidl, M. - Sedláček, M.
Signal De-Noising Using Wavelet Transform and Other Methods
In: 13th International Symposium on Measurements for Research and Industry Applications. Athens: IMEKO TC-4, 2004, p. 236-241. ISBN 960-254-643-3.

Matz, V. - Kreidl, M. - Šmíd, R.
Comparison of Methods Based on Discrete Wavelet Transform Used for Filtering of Ultrasonic Signal
In: Defektoskopie 2004. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2004, p. 115-120. ISBN 80-214-2749-3.

Večeř, P. - Kreidl, M. - Šmíd, R.
Gearbox Diagnostics Using Advanced Methods of Signal Processing
In: Workshop 2004 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2004, vol. A, p. 296-297. ISBN 80-01-02945-X.

Večeř, P. - Kreidl, M. - Šmíd, R.
Using Adaptive-Network-based Fuzzy Inference System for the Manual Transmission Diagnostics
In: Nové smery v spracovaní signálov VII [CD-ROM]. Liptovský Mikuláš: Military Academy, 2004, p. 46-49. ISBN 80-8040-232-9.

Batěk, M. - Dočekal, A. - Kreidl, M. - Šmíd, R.
Measurement of Acoustic Emission and Vibration
In: Defektoskopie 2005. Sborník příspěvků z 35. mezinárodní konference. Brno: Czech Society for Nondestructive Testing, 2005, p. 11-15. ISBN 80-214-3053-2.

Dočekal, A. - Kreidl, M. - Šmíd, R.
System for Simultaneous Measurement of Acoustic Emission and Vibration
In: Defektoskopie 2005. Sborník příspěvků z 35. mezinárodní konference. Brno: Czech Society for Nondestructive Testing, 2005, p. 11-15. ISBN 80-214-3053-2.

Matz, V. - Kreidl, M. - Šmíd, R.
Analysis and Filtering of Ultrasonic Signal
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Prague: CTU, 2005, vol. A, p. 384-385. ISBN 80-01-03201-9.

Matz, V. - Kreidl, M. - Šmíd, R.
Classification of Ultrasonic Signals
In: Application of Contemporary Non-Destructive Testing in Engineering - Conference Proceedings. Ljubljana: The Slovenian Society for Non-Destructive Testing, 2005, p. 27-33. ISBN 961-90610-5-5.

Matz, V. - Kreidl, M. - Šmíd, R.
Detection and Visualization of Flaws in Ultrasonic Defectoscopy
In: 10th IMEKO TC10 - International Conference on Technical Diagnostics. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2005, p. 121-125. ISBN 963-86586-4-9.

Matz, V. - Kreidl, M. - Šmíd, R.
System for Visualization of Flaws in Ultrasonic Defectoscopy
In: Defektoskopie 2005. Sborník příspěvků z 35. mezinárodní konference. Brno: Czech Society for Nondestructive Testing, 2005, p. 143-150. ISBN 80-214-3053-2.

Dočekal, A. - Kreidl, M. - Šmíd, R.
Analysis of Rolling Bearings Vibration during Nondestructive Testing on Gearbox
In: ICSV13 - Vienna - The Thirteenth International Congress on Sound and Vibration - Proceedings [CD-ROM]. Wien: Technische Universität, 2006, ISBN 3-9501554-5-7.

Dočekal, A. - Kreidl, M. - Šmíd, R.
Application of GMDH Neural Networks for Evaluating of Tapered Roller Bearing Optimal Preload
In: Defektoskopie 2006. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2006, p. 53-60. ISBN 80-214-3290-X.

Dočekal, A. - Kreidl, M. - Šmíd, R.
Signal Preprocessing Methods for Automated Analysis of Eddy Current Signatures
In: ECNDT Berlin 2006 - 9th European Conference on NDT [CD-ROM]. Berlin: European Federation for Non-Destructive Testing, 2006, ISBN 3-931381-86-2.

Matz, V. - Kreidl, M. - Šmíd, R.
De-noising Methods Used for B-scan Filtering in Ultrasonic Testing
In: Defektoskopie 2006. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2006, p. 151-158. ISBN 80-214-3290-X.

Matz, V. - Kreidl, M. - Šmíd, R. - Štarman, S.
Comparison of De-Noising Methods used for EMAT Signals
In: ECNDT Berlin 2006 - 9th European Conference on NDT [CD-ROM]. Berlin: European Federation for Non-Destructive Testing, 2006, ISBN 3-931381-86-2.

Matz, V. - Šmíd, R. - Kreidl, M. - Keřka, J.
Flaw Shape Characterization in 3D Volume Visualization in Ultrasonic Testing
In: 2006 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology [CD-ROM]. Vancouver: IEEE , 2006, p. 938-943. ISBN 0-7803-9754-1.

Říha, L. - Bláha, J. - Šmíd, R. - Kreidl, M.
Rozlišení zdrojů akustické emise založené na podobnosti v prostoru parametrů
In: Defektoskopie 2006. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2006, s. 209-215. ISBN 80-214-3290-X.

Dočekal, A. - Kreidl, M. - Šmíd, R.
Signal Preprocessing Methods for Automated Analysis of Eddy Current Signatures
In: ECNDT 2006 - Abstracts, Part 1 - 9th European Conference on NDT. Berlin: European Federation for Non-Destructive Testing, 2006, p. 55.

Matz, V. - Keřka, J. - Kreidl, M. - Šmíd, R.
Digital Signal Processing System of Ultrasonic Signals
In: Technical Computing - Prague 2006. Prague: HUMUSOFT, 2006, p. 66. ISBN 80-7080-616-8.

Matz, V. - Kreidl, M. - Šmíd, R. - Štarman, S.
Comparison of De-Noising Methods Used for EMAT Signals
In: ECNDT 2006 - Abstracts, Part 1 - 9th European Conference on NDT. Berlin: European Federation for Non-Destructive Testing, 2006, p. 1.3.5.

Matz, V. - Šmíd, R. - Kreidl, M. - Keřka, J.
Flaw Shape Characterization in 3D Volume Visualization in Ultrasonic Testing
In: ISSPIT 2006 Book of Abstracts. Vancouver: IEEE , 2006, p. W43.4.

Dočekal, A. - Kreidl, M. - Šmíd, R.
Rotating Machine Vibration Analysis using Group of Adaptive Models Evolution
In: IWIM 2007 - International Workshop on Inductive Modelling [CD-ROM]. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007, p. 221-228. ISBN 978-80-01-03881-9.

Dočekal, A. - Kreidl, M. - Šmíd, R. - Říha, L.
Spectral Analysis of Tapered Roller Bearing Vibration Using Inductive Modeling
In: 14th International Congress on Sound and Vibration (ICSV14) - Proceedings [CD-ROM]. Cairns: International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV), 2007, ISBN 978-0-7334-2516-5.

Dočekal, A. - Kreidl, M. - Šmíd, R. - Žák, P.
Gearbox Housing Vibration Analysis Used for Localization of the Best Measuring Point for Gearwheel Behaviour Testing
In: Measurement 2007 - Proceedings of 6th International Conference on Measurement. Bratislava: Institute of Measurement Science of the SAS, 2007, p. 346-349. ISBN 978-80-969672-0-9.

Matz, V. - Kreidl, M. - Šmíd, R.
Přehled metod používaných pro filtraci ultrazvukových signálů
In: 37th International Conference Defektoskopie 2007 [CD-ROM]. Brno: University of Technology, 2007, s. 159-166. ISBN 978-80-214-3504-9.

Matz, V. - Litseva, E. - Šmíd, R. - Kreidl, M.
An Experimental Study of Ultrasonic Signal De-Noising Based on Wavelet Algorithms
In: International Congress on Ultrasonics. Vienna: Vienna University of Technology, 2007, p. 111.

Říha, L. - Šmíd, R. - Kreidl, M.
FPGA Based Acoustic Emission System
In: Measurement 2007 - Proceedings of 6th International Conference on Measurement. Bratislava: Institute of Measurement Science of the SAS, 2007, p. 275-278. ISBN 978-80-969672-0-9.

Štarman, S. - Matz, V. - Kreidl, M. - Šmíd, R.
A Comparative Evaluation between Algorithms Used for De-Noising of EMAT Signals
In: International Congress on Ultrasonics. Vienna: Vienna University of Technology, 2007, p. 110.

Papers in journals

Kocourek, P. - Kreidl, M. - Doubek, J. - Satorie, M. - Macháček, J. - et al.
Automatizovaný systém pro diagnostiku zemědělské techniky
In: Acta Mechanica Slovaca. 1998, roč. 2, č. 2, s. 169-172. ISSN 1335-2393.

Sieger, L. - Kreidl, M.
Pt100 - minulost, nebo budoucnost?
In: Automatizace. 1998, roč. 41, č. 11, s. 768-770. ISSN 0005-125X.

Doubek, J. - Kreidl, M.
Parasitic Events in Envelope Analysis
In: Acta Polytechnica. 2001, vol. 41, no. 6, p. 24-32. ISSN 1210-2709.

Kreidl, M. - Houfek, P.
Reducing Ultrasonic Signal Noise by Algorithms Based on Wavelet Tresholding
In: Acta Polytechnica. 2002, vol. 42, no. 2, p. 45-50. ISSN 1210-2709.

Kreidl, M. - Houfek, P.
Using the Correlation Function in Ultrasonic Non-Destructive Testing
In: Acta Polytechnica. 2002, vol. 42, no. 3, p. 22-25. ISSN 1210-2709.

Matz, V. - Kreidl, M. - Šmíd, R.
Signal-to-Noise Ratio Improvement Based on the Discrete Wavelet Transform in Ultrasonic Defectoscopy
In: Acta Polytechnica. 2004, vol. 44, no. 4, p. 61-66. ISSN 1210-2709.

Ďaďo, S. - Kreidl, M.
Jak správně používat termíny v senzorice
In: Automatizace. 2005, roč. 48, č. 4, s. 250-251. ISSN 0005-125X.

Šmíd, R. - Dočekal, A. - Kreidl, M.
Automated Classification of Eddy Current Signatures during Manual Inspection
In: NDT & E International. 2005, vol. 1, no. 38, p. 462-470. ISSN 0963-8695.

Večeř, P. - Kreidl, M. - Šmíd, R.
Condition Indicators for Gearbox Condition Monitoring Systems
In: Acta Polytechnica. 2005, vol. 45, no. 6, p. 35-43. ISSN 1210-2709.

Dočekal, A. - Kreidl, M. - Šmíd, R.
System for 3D Visualization of Flaws for Eddy Current Inspection
In: Acta Polytechnica. 2006, vol. 46, no. 2, p. 36-40. ISSN 1210-2709.

Dočekal, A. - Kreidl, M. - Šmíd, R.
Systém pro 3D vizualizaci trhlin v defektoskopii vířivými proudy
In: NDT Welding Bulletin. 2006, roč. 2006, č. 1, s. 18-21. ISSN 1213-3825.

Matz, V. - Kreidl, M. - Šmíd, R.
Classification of Ultrasonic Signals
In: International Journal of Materials & Product Technology. 2006, vol. 27, no. 3, 4, p. 145-155. ISSN 0268-1900.

Štarman, S. - Matz, V. - Kreidl, M. - Šmíd, R.
Comparison of De-noising Methods Used for EMAT Signals
In: NDT Welding Bulletin. 2006, vol. 2006, no. Special, p. 43-47. ISSN 1213-3825.

Matz, V. - Kreidl, M. - Šmíd, R.: Signal Separation in Ultrasonic Non-Destructive Testing. Acta Polytechnica. 2007, vol. 47, no. 6, p. 3-9. ISSN 1210-2709.

Dočekal, A. - Kreidl, M. - Šmíd, R.: Rotating Machine Vibration Analysis using Group of Adaptive Models Evolution. In IWIM 2007 - International Workshop on Inductive Modelling [CD-ROM]. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007, p. 221-228. ISBN 978-80-01-03881-9.

Dočekal, A. - Kreidl, M. - Šmíd, R. - Říha, L.: Spectral Analysis of Tapered Roller Bearing Vibration Using Inductive Modeling. In 14th International Congress on Sound and Vibration (ICSV14) - Proceedings [CD-ROM]. Cairns: International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV), 2007, ISBN 978-0-7334-2516-5.

Matz, V. - Kreidl, M. - Šmíd, R.: Přehled metod používaných pro filtraci ultrazvukových signálů. In 37th International Conference Defektoskopie 2007 [CD-ROM]. Brno: University of Technology, 2007, s. 159-166. ISBN 978-80-214-3504-9.

Dočekal, A. - Kreidl, M. - Šmíd, R. - Žák, P.: Gearbox Housing Vibration Analysis Used for Localization of the Best Measuring Point for Gearwheel Behaviour Testing. In Measurement 2007 - Proceedings of 6th International Conference on Measurement. Bratislava: Institute of Measurement Science of the SAS, 2007, p. 346-349. ISBN 978-80-969672-0-9.

Matz, V. - Litseva, E. - Šmíd, R. - Kreidl, M.: An Experimental Study of Ultrasonic Signal De-Noising Based on Wavelet Algorithms. In International Congress on Ultrasonics. Vienna: Vienna University of Technology, 2007, p. 111. 

Říha, L. - Šmíd, R. - Kreidl, M.: FPGA Based Acoustic Emission System. In Measurement 2007 - Proceedings of 6th International Conference on Measurement. Bratislava: Institute of Measurement Science of the SAS, 2007, p. 275-278. ISBN 978-80-969672-0-9.

Štarman, S. - Matz, V. - Kreidl, M. - Šmíd, R.: A Comparative Evaluation between Algorithms Used for De-Noising of EMAT Signals. In International Congress on Ultrasonics. Vienna: Vienna University of Technology, 2007, p. 110.

Dočekal, A. - Kreidl, M. - Šmíd, R. - Říha, L.: Wiener Filter Estimation Methods for Rolling Bearing Vibration Analysis. In ICSV15 - 15th International Congress on Sound and Vibration. Daejeon: The Korean Society for Noise and Vibration Engineering (KSNVE), 2008, p. 105. ISBN 978-89-961284-0-3.

Dočekal, A. - Dynybyl, V. - Kreidl, M. - Šmíd, R. - Žák, P.: Localization of the Best Measuring Point for Gearwheel Behaviour Testing Using Group of Adaptive Models Evolution. Measurement Science Review [online]. 2008, vol. 8, no. 2, p. 42-45. Internet: http://www.measurement.sk/2008/S1/p.html. ISSN 1335-8871.

Dočekal, A. - Kreidl, M. - Šmíd, R. - Říha, L.: Wiener Filter Estimation Methods for Rolling Bearing Vibration Analysis. In ICSV15 - 15th International Congress on Sound and Vibration [CD-ROM]. Daejeon: The Korean Society for Noise and Vibration Engineering (KSNVE), 2008, ISBN 978-89-961284-1-0.

Dočekal, A. - Lingsong, He - Šmíd, R. - Kreidl, M.: Wiener Filtering for Vibration Analysis of Gear Transmission. In The 37th International Congress & Exhibition on Noise Control Engineering [CD-ROM]. Shanghai: i-ince, 2008,

Projects:

Kreidl, M.:

Theoretical Bases for Optimum Technical Solution of attached Vehicles and Machines with Driven Axle and their effective Operation in Agriculture including Verification of Results, project GACR No. 101/96/1573 subcoordinators Kocourek, P., Kreidl,M., (coordinator Hofman,J. CTU FME, Prague), 1996-1998

Kreidl, M.:

Space and Tempoval Changes of the Temperature Field in the Lithosphere oh the Bohemian Massif,  project GACR No. 205/97/0900, subcoordinator Kreidl,M., CTU FEE, Prague (coordinator: RNDr.Jan Safanda, Czech Academy of Sciences, Geophysical Institute, Prague), 1997-1999

Kreidl, M.:

Development of innovative tools and techniques of high frequence (25-50 MHz) ultrasonic testing of laser, micro-arc, electron beam welding of thin walled construction used in aerospace industry, Project COPERNICUS No.38141,1998-1999

Kreidl, M. (subcoordinator) : Research of New Methods for Physical Quantities Measurement and Their Application in Instrumentation - Long term research project sponsored by Czech Ministry of Education MSM210000015, project coordinator V. Haasz, CTU FEE

 

Papers in WoS Journals

 

2011


Dočekal, A. - Šmíd, R. - Kreidl, M. - Krpata, P.: Detecting Dominant Resonant Modes of Rolling Bearing Faults Using the Niching Genetic Algorithm In: Mechanical Systems and Signal Processing. 2011, vol. 25, no. 7, p. 2559-2572. ISSN 0888-3270.

2009


Matz, V. - Šmíd, R. - Štarman, S. - Kreidl, M.: Signal-to-Noise Ratio Enhancement Based on Wavelet Filtering in Ultrasonic Testing In: Ultrasonics. 2009, vol. 49, no. 8, p. 752-759. ISSN 0041-624X.

2006


Matz, V. - Kreidl, M. - Šmíd, R.: Classification of Ultrasonic Signals In: International Journal of Materials & Product Technology. 2006, vol. 27, no. 3, 4, p. 145-155. ISSN 0268-1900.

2005


Šmíd, R. - Dočekal, A. - Kreidl, M.: Automated Classification of Eddy Current Signatures during Manual Inspection In: NDT & E International. 2005, vol. 1, no. 38, p. 462-470. ISSN 0963-8695.
 

Books, Book Chapter and Lecture Notes

2005


Ripka, P. - Ďaďo, S. - Kreidl, M. - Novák, J.: Senzory a převodníky 1. vyd. Praha: ČVUT, Fakulta elektrotechnická, 2005. 135 s. ISBN 80-01-03123-3.

1997


Kreidl, M.: Diagnostické systémy 2. vyd. Praha: ČVUT, 1997. 214 s. ISBN 80-01-01670-6.

1995


Kreidl, M.: Diagnostické systémy Praha: ČVUT, 1995. 152 s. ISBN 80-01-01334-0.