Práce v týmu – jak vypsat zadání pro studenty

Date

Room

T2:C3-132

Speaker

Ing. Pavel Mužák, Ing. Tomáš Drábek, Ph.D.

Affiliation

Department of measurement, CTU - FEE

Ing. Pavel Mužák, vystudoval FEL ČVUT v Praze, technickou kybernetiku, dále pracoval v Tesla Pardubice, Ústav pro výzkum radiotechniky, RETIA Pardubice, Vojenský výzkumný ústav Brno a Senman Praha.
Ve společnosti RETIA Pardubice postupně zastával pozice vedoucího projektů, technického ředitele, zástupce generálního ředitele, jednatele a člena představenstva.