První mise čistě české sondy k Měsíci a do meziplanetárního prostoru - budeme u toho !

O projektu

Ambiciózní vesmírná mise LVICE2 s vědeckými přístroji Akademie věd ČR, ČVUT FEL (skupiny MAGLAB katedry měření)  a MFF UK přinese hlubší poznání vesmírného prostředí v okolí Měsíce a pomůže při plánování budoucích misí do Sluneční soustavy. 

Měsíc a jeho oběžná dráha se v současnosti stávají atraktivními destinacemi pro vesmírné mise. Řada zemí plánuje do této oblasti poslat své výzkumné družice a sondy, NASA ve spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou (ESA) také k Měsíci v nejbližší době začnou znovu dopravovat astronauty. Ohledně vesmírného prostředí v okolí Měsíce však stále zůstává řada nezodpovězených otázek týkajících se radiace, fyziky plazmatu či množství prachových částic, které mohou mít vliv na plánování budoucích misí.

Odpovědět na tyto otázky má navrhovaná ambiciózní česká mise Lunar VIcinity Complex Environmental Explorer (LVICE2), která pokoří hned několik prvenství v historii českého prozkoumávání vesmíru.

Projekt LVICE2 je nyní ve fázi příprav. V průběhu následujících 12 měsíců bude rozpracován návrh samotné družice i její oběžné dráhy a budou vytvořeny testovací verze jednotlivých vědeckých přístrojů. Po vyhodnocení návrhu v ČR i v ESA poté následující 2-3 roky potrvá dokončení návrhu družice, její výroba a podrobné testování. Start je v současnosti plánován do roku 2026.

Konsorcium českých firem a akademických institucí

Za návrhem, vývojem a integrací družice stojí firma esc Aerospace s.r.o., která již téměř 15 let působí na poli vývoje elektroniky a softwaru pro družice Evropské vesmírné agentury. Jejím partnerem je firma Stellar exploration EU s.r.o., jež poskytne družici raketový pohon důležitý pro změnu trajektorie a systém napájení družice. Výpočty trajektorie a manévrů sondy bude zajišťovat Fakulta strojní (FS) ČVUT.

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (MFF UK) vyvine pro misi novou konfiguraci přístroje Faraday Cup Analyser, jež bude spolu s magnetometrem, vyvinutým skupinou MAGLAB z katedry měření Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUTcharakterizovat vlastnosti plazmatu slunečního větru a měřit jeho turbulence v okolí Měsíce.

Oddělení dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR (ODZ ÚJF AV ČR) s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou (FJFI) ČVUT pro misi vyvine přístroj na měření radiace nabitých částic PARDAL2 (PArticle Radiation Detector At Lunar orbit and Lagrange points), jehož přímý předchůdce z FJFI nazvaný Spacepix Radiation Monitor (SXRM) osazený na družici VZLUSAT-2 měří radiaci na nízké oběžné dráze Země.

Elektrické a magnetické antény Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR (ÚFA AV ČR) budou měřit elektromagnetické pole, kromě toho ÚFA také poskytne pozemní vysílací stanici Panská ves pro komunikaci s družicí.

Náš úkol

Úkolem MAGLABu bude vyvinout, vyrobit, nakalibrovat a otestovat fluxgate magnetometr, kdy pravděpodobně dva tyto tříosé vektorové senzory budou pomáhat zkoumat vlastnosti plazmatu slunečního větru a měřit jeho turbulence v okolí Měsíce. Aktuálně je schválená první fáze mise v délce jednoho roku primárně určená k podrobnému rozpracování projektové dokumentace.