Pokročilé metody rentgenové výpočetní tomografie s modulárním zařízením TORATOM

Date

Room

T2:A3-318

Speaker

doc. Ing. Michal Vopálenský, Ph.D.

Affiliation

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR

S rozvojem technologií se rentgenová výpočetní tomografie stala dostupnou metodou pro nedestruktivní testování v průmyslu, zkoumání archeologických nálezů či průzkum uměleckých děl. Na telečském pracovišti Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd provozujeme unikátní patentované tomografické zařízení TORATOM (Twinned Orthogonal Adjustable Tomograph) se dvěma kolmými zobrazovacími osami. Přednáška se bude věnovat jak základnímu výzkumu a vývoji nových tomografických metod, tak aplikacím zejména v oblasti kulturního dědictví.