Kurzy praktické elektroniky organizované kat. měření pro nastupující studenty FEL - zkušenosti z pěti ročníků

Date

Room

online

Speaker

doc. Ing. Jan Fischer,CSc., Ing. Tomáš Drábek

Affiliation

Department of measurement, CTU - FEE

Seminář bude dostupný online v daném čase na tomto URL: https://meet.google.com/tmz-gjpj-oju