Precizní generátor sinusového napětí SWG pro primární metrologii elektrického napětí a impedance - aplikace a použité metody pro měření stability a linearity napětí s využitím kvantového voltmetru s rel. přesností v řádu 0,01 uV/V.

Date

Room

online

Speaker

Ing. Jan Kučera, Ph.D.

Affiliation

Czech Metrology Institut & Department of measurement, CTU - FEE

Seminář bude dostupný online v daném čase na tomto URL: https://meet.google.com/tmz-gj