Domácí experimentální výuka v době koronaviru

Date

Room

online

Speaker

doc. Ing. Jan Fischer

Affiliation

Department of measurement, CTU - FEE

Seminář bude dostupný online v daném čase na tomto URL: https://meet.google.com/tmz-gj