Nové trendy ve výzkumu chemirezistorů

Date

Room

online

Speaker

prof. Martina Vrňata

Affiliation

https://meet.google.com/tmz-gjpj-oju

online seminář prof. Martina Vrňaty (VŠCHT)