Elektrická odporová tomografie v oblasti monitorování životnosti uhlíkových kompozitových konstrukcí

Date

Room

T2:A3-318

Speaker

Ing. Jan Cagáň

Affiliation

Department of measurement, CTU - FEE