Fotovoltaika a akumulace – vybrané vědecko-výzkumné projekty + realizované zajímavé projekty smluvního výzkumu

Date

Room

T2:A3-318

Speaker

Ing. Robert Wawerka, Ing. Petr Wolf, Ph.D.

Affiliation

UCEEB - CVUT