Výsledky a zkušenosti ze stáže na Stellenbosch University a SANSA Space Science (JAR) v rámci projektu Mobility

Date

Room

T2:A3-318

Speaker

Ing. Michal Janošek, Ph.D.

Affiliation

Department of measurement, CTU - FEE

V přednášce budou shrnuty poznatky ze 7-měsíční stáž na univerzitě ve Stellenboschi při SANSA v Hermanusu (západní Kapsko, JAR). Zmíněny budou zkušnosti s návrhem SQUIDů, fluxgate magnetometrů, cívkových systémů pro kalibrace aerospace magnetometrů.