Sensors used in geotechnics

Date

Room

T2:A3-318

Speaker

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.

Affiliation

Centrum experimentální geotechniky, ČVUT v Praze - FSv