Pro firmy

Nabízíme možnost spolupráce zejména v těchto oblastech:

 • senzory
 • měřící systémy a přístroje
 • magnetické prvky a měření- návrh i zajištění realizace
 • metrologie elektrických veličin - analýza nejistot měření
 • videometrie
 • navigační systémy a přístroje
 • automobilová elektronika
 • distribuované a vestavěné systémy
 • diagnostika - nedestruktivní testování
 • číslicové zpracování signálů a obrazu
 • biomedicínské měření
 • bezpečnostní aplikace