Jednotky elektrické impedance a jejich primární návaznost na kvantový Hallův jev, digitální impedanční můstky

Date

Room

T2:A3-318

Speaker

Ing. Jan Kučera, Ph.D.

Affiliation

Český metrologický institut