Nabízené projekty

Aktuální seznam projektů včetně obsazenosti na aktuální semestr najdete na https://bpmpc.feld.cvut.cz/dsfel/app/semesterprojecttopic/index.xhtml?all=true

 

 

Probe-sized integrated oscilloscope based on STM32 microcontroller [BS]

Level measurement of LN2 for continuous SQUID magnetometer operation [BS]

 

 

BS, MS- Rotační platforma pro magnetometr a systém magnetického vakua (Rotation magnetometer platform for magnetic vacuum system)

Cílem projektu je návrh a sestavení mechatronického systému pro indikaci nulového magnetického pole s existujicími magnetometry. Mechanická část sestává z nemagnetické rotační platformy umožňující rotaci magnetometru v horizontální a vertikální rovině. Výstup magnetometru by měl sloužit k detekci nulového magnetického pole - měření peak-peak hodnoty, případně lépe přes synchronní demodulaci měřeného pole modulovaného otáčením magnetometru.

V případě magisterského projektu se očekává rozšíření o implementaci do stavajícího cívkového systému pro kalibrace magnetometrů, případně návrh vlastní optimalizované verze elektroniky fluxgate nebo AMR magnetometru pro účely lepší detekce (Optimalizace šumových parametrů, synchronní demodulace otáček platformy, napájení a bezdrátová komunikace)

swivel platform visualisation

 

BS - Kapesní zdroj proudu pro cívkové kalibrace magnetometrů (Pocket current source for magnetometers coil calibrations)

Navrhněte a sestavte kapesní zdroj proudu s následujícími vlastnostmi:
* minimalistické provedení - levné, malé, bateriově napájené a snadno sestavitelné s malým počtem součástek
* přizpůsobené pro buzení indukčních zátěží
* bipolární výstup, rozsah do 10 mA, rozlišení v řádu uA, generování NF obdelníku jako kalibrační signál
* možnost občasného nastavení hodnoty proudu/velikosti pole pro různé cívky (minimálně alespoň trimrem)

 

 

 

MS - Modul plně digitální demodulace pro fundamental mode fluxgate (Fully digital demodulation module for fundamental mode fluxgate)