Jak si vybrat a zapsat bakalářskou či diplomovou práci ?

Prohlédněte si seznam nabízených rámcových témat dostupných na této adrese  a kontaktujte ty vyučující, jejichž témata vás zaujala. Domluvíte se na konkrétním zadání i na dalších detailech. 

Ideální je, když předměty typu Individuální projekt či Projekt v týmu již řešíte na téma a pod vedením budoucího vedoucího vaší bakalářské či diplomové práce.